சும்மா இருந்த சங்கை ஊதி கெடுத்தார் போல, ஆப்பு செதுக்கிய திருமா.. அதே பாணியில் பதில் கூறி அசிங்கப்படுத்திய சம்பவம்.!