என்ன கொடுமை! இங்கேயும் பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லையா? புகைப்படத்தை வெளியிட்டு, பொங்கியெழுந்த நடிகை கஸ்தூரி!!