தல பட பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போடும் தலரசிகைகள்.,வீடியோ!! உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்!!