ஒத்த போன்கால்! தாயும், மகளும் துடிதுடிக்க எடுத்த விபரீத முடிவால் பெரும் அதிர்ச்சி!!