போதை தலைக்கேற., புத்தி மாறிய குரங்கு.! மோசமான காரியம் செய்ததால் விபரீதம்.!