ஆசை காட்டி முதியவரை ஏமாற்றிய இளம்பெண்.! விசாரணையில் திடுக்கிடும் உண்மை.!