உலகத் தரத்திற்கு இந்தியத் திரைப்படங்களை உயர்த்திய இயக்குநர் மிருணாள் சென் பிறந்த தினம்.!