தந்தையின் சிலை திறப்பு! முக அழகிரி எங்கே சென்றார்? அழகிரியின் அதிரடி பேட்டி.!!