மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் 300 கடைகள் அகற்றம்.! மிக பிரமிப்பான பல சிற்பங்கள் கண்ணில் பட்டது.!