நடுவானில் விமானத்தின் கதவைத் திறந்த பயணியால் பரபரப்பு.!