போதையில் தம்பதிகள் விபரீத உல்லாச ஆசை..! பால்கனியில் உல்லாசமாக இருந்த தம்பதிக்கு இறுதியில் நேர்ந்த சோகம்..!!