மலேசிய சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள துணிவு படம்.!