ராஜஸ்தான், ஒடிசாவை அடுத்து பட்டாசுக்கு வெடிக்க தடை விதித்த மாநிலம்!