காவல்நிலைய வாசலில்., 2 மணிநேரம் நடன அரங்கேற்றம் நிகழ்த்திய இளம்பெண்.!