உடல் குளிர்ச்சிக்கு வெள்ளரி தண்ணீர் - இது என்ன புதுசா இருக்கு?