நானா வாக்குறுதி கொடுத்தேன்? அம்மாவைப் போய்க் கேளுங்க..! – ஒரு எம்.பி-யின் அசராத ஸ்டேட்மெண்ட்…!