வீடியோ: யானையின் மீது எனக்கு அன்பு அதிகம்.. நிர்வாண போட்டோசூட் நடத்திய நடிகை விளக்கம்.!