அனைத்து அமர்வுகளும் தினமும் 10 மனுக்களை விசாரணை செய்ய வேண்டும் - தலைமை நீதிபதி டி.ஒய் சந்திரசூட்.!