ஒருவழியாக தனது திருமணம் குறித்து வாய் திறந்த நடிகை.! முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.!