ஆசையாக நண்டு சாப்பிட்ட புது பெண்ணிற்கு அடுத்தடுத்து அரங்கேறிய கொடூரம்.! கதறும் கணவன்.!