மகளின் சிகிச்சைக்கு பணம் இல்லாமல் தவித்த தந்தை - முதலமைச்சர் செய்த நெகிழ்ச்சி சம்பவம்.!