மின்காந்த புயலால் 40 செயற்கை கோள்கள் சேதம்..இணையதள சேவை பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு.!