அணையில் விழுந்த செல்போன்! 41 லட்சம் லி. நீரை வெளியேற்றிய அராஜகம்! காங்கிரஸ் அரசு கொடுத்த விளக்கம்!