கர்நாடகாவில் போடப்பட்ட அதிரடி தடை., அதிர்ச்சியில் மாநில மக்கள்.!