கேரளா | சுற்றுலா சென்ற இடத்தில் வாலிபருக்கு நேர்ந்த சோகம்!