என் மகளை கருணை கொலை செய்து விடுங்கள்..! கலங்க வைக்கும் சோக சம்பவம்..!