6 முக்கிய மாநிலங்களை குறிவைத்து தீவிரவாதிகள் தீட்டிய சதி திட்டம்.!