பேருந்து நிலையத்தில் தமிழக கவர்னர் செய்த செயல், அதிர்ச்சியில் மூழ்கிய பொதுமக்கள்!