இருவர் மரணம்! ஊசலாடும் உயிர்கள்! கள்ள மௌனம் காக்கும் அரசு! உடனடியாக பா.ம.க. திட்டத்தை செயல்படுத்த சொல்லும் அன்புமணி!