தீபம் ஏற்றுவதற்கு இந்த எண்ணெய்களை தொட்டுக்கூட பார்க்காதீர்கள்.!