உடல் பருமனை சரிசெய்யும் முள்ளங்கி சூப் செய்வது எப்படி?!