கத்தியை காட்டி மருத்துவச்சியிடம் நகையை பிடுங்கிய திருடர்கள்!! அதிர்ச்சியில் மருத்துவச்சிக்கு நேர்ந்த பரிதாபம்!!