வங்கிகள் செய்வது முட்டாள்தனம் என கூறிய விஜய் மல்லையா!. இன்னும் 5 நாட்களில் அவருக்கு வரும் நெருக்கடி!.